Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:20
-00:42:50
+00:31:00
5589 1297
K30 : 646
252 / 373
-00:27:46
+00:27:12
01:04:12
-00:42:33
+00:34:43
9178 2474
437 / 559
-00:22:21
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii