Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:16
-00:36:29
+00:40:47
10823 3471
426 / 476
-00:26:40
+00:38:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii