Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:17
-00:40:28
+00:36:48
9860 6980
49 / 65
-00:19:07
+00:25:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii