Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:20
-00:15:58
+00:15:48
989 989
36 / 63
-00:15:41
+00:11:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii