Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:11
-00:39:34
+00:37:42
10114 7083
114 / 133
-00:14:55
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii