Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:18
-00:15:00
+00:16:46
1120 1120
47 / 63
-00:14:43
+00:12:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii