Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:36
-01:07:18
+00:13:38
366 343
20 / 311
-00:49:19
+00:10:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii