Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:34:58
-01:11:47
+00:05:29
25 23
4 / 476
-01:01:58
+00:02:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii