Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:11
-00:44:34
+00:32:42
8445 6357
91 / 120
-00:27:01
+00:29:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii