Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:10
-00:22:08
+00:09:38
196 196
4 / 24
-00:19:35
+00:00:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii