Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:38:27
+00:35:11
5055 1573
K30 : 643
208 / 244
-00:24:06
+00:31:53
00:59:32
-00:47:13
+00:30:03
7265 1529
344 / 559
-00:27:01
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii