Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:32
-00:16:46
+00:15:00
873 873
55 / 88
-00:07:41
+00:08:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii