Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:16
-00:17:02
+00:14:44
839 839
34 / 63
-00:16:45
+00:10:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii