Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:38
-00:32:07
+00:45:09
11417 3861 14
460 / 476
-00:22:18
+00:42:28
00:29:45
-00:19:33
+00:12:13
491 491 2
20 / 63
-00:17:50
+00:10:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii