Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:41:58
-01:07:56
+00:13:00
295 20
20 / 348
-00:53:26
+00:05:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii