Barbara Dominska

Accenture - Accelerate / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:29:36
-00:30:41
+00:12:59
603 603 2 1
27 / 81
-00:27:01
+00:05:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii