Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:17
-00:39:28
+00:37:48
10152 7096
115 / 133
-00:14:49
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii