Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:21
-00:31:49
+00:42:01
7899 5326
M20 : 1322
243 / 263
-00:14:42
+00:40:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii