Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:36
-01:08:18
+00:12:38
268 250
11 / 168
-00:40:13
+00:09:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii