Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:01
-00:38:44
+00:38:32
10349 3187
401 / 476
-00:28:55
+00:35:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii