Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:28
-00:27:17
+00:49:59
11715 7657
49 / 49
+00:37:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii