Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:58
-00:38:47
+00:38:29
10334 3177
405 / 461
-00:21:12
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii