Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:46
-00:40:59
+00:36:17
9702 2798
382 / 461
-00:23:24
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii