Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:08
-00:44:37
+00:32:39
8419 6345
312 / 446
-00:44:36
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii