Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:42:38
+00:30:23
5136 1258
K30 : 619
227 / 350
-00:32:49
+00:24:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii