Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:39:18
+00:37:58
10210 3085
393 / 476
-00:29:29
+00:35:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii