Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:19
-00:51:26
+00:25:50
5025 677
172 / 476
-00:41:37
+00:23:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii