Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:07
-00:29:38
+00:47:38
11610 3986
465 / 476
-00:19:49
+00:44:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii