Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:49
-01:00:56
+00:16:20
930 888
34 / 446
-01:00:55
+00:09:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii