Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:38:04
+00:39:12
10485 3256
413 / 461
-00:20:29
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii