Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:46
-00:36:59
+00:40:17
10700 7296
122 / 133
-00:12:20
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii