Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:42:42
+00:38:14
7745 2428
312 / 348
-00:28:12
+00:30:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii