Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:02
-00:45:43
+00:31:33
7937 6099
168 / 244
-00:32:01
+00:21:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii