Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:06
-00:39:16
+00:33:45
5969 4279
M30 : 1859
268 / 350
-00:29:27
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii