Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:22
-00:12:56
+00:18:50
1338 1338
54 / 63
-00:12:39
+00:15:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii