Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:38
-00:16:06
+00:16:11
1236 1236
2 / 7
-00:16:06
+00:00:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii