Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:29
-00:34:46
+00:43:36
5959 4705
233 / 256
-00:34:46
+00:35:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii