Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:41
-00:29:21
+00:49:59
7316 2696
K50 : 110
22 / 22
+00:39:57
00:31:43
-00:28:34
+00:15:06
954 954
1 / 5
-00:16:55
01:00:56
-00:45:49
+00:31:27
7897 1813
27 / 48
-00:26:11
+00:23:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii