Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:19
-01:00:26
+00:16:50
1067 1014
10 / 133
-00:35:47
+00:06:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii