Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:45:26
+00:31:50
8071 1913
45 / 66
-00:35:46
+00:19:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii