Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:51
-00:52:03
+00:28:53
5153 1050
202 / 356
-00:24:19
+00:22:03
01:06:34
-00:40:11
+00:37:05
9939 2926
372 / 446
-00:40:10
+00:29:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii