Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:25
-00:23:24
+00:42:29
9355 6848
383 / 403
-00:12:17
+00:36:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii