Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:13
-00:32:36
+00:33:17
7829 6186
80 / 100
-00:18:17
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii