Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:57
-00:46:18
+00:32:04
4352 619
32 / 46
-00:27:40
+00:21:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii