Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:53
-00:59:22
+00:19:00
871 821
42 / 256
-00:59:22
+00:11:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii