Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:35
-00:50:14
+00:15:39
855 813
42 / 427
-00:36:51
+00:08:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii