Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:41:30
+00:35:46
9515 2681
479 / 592
-00:19:31
+00:28:07
01:05:47
-00:30:02
+00:35:51
8458 1968
357 / 427
-00:16:39
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii