Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:39
-00:50:10
+00:15:43
872 829
44 / 427
-00:36:47
+00:08:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii