Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:42
-00:42:03
+00:35:13
9353 2588
358 / 476
-00:32:14
+00:32:32
01:00:32
-00:35:17
+00:30:36
6929 1250
243 / 333
-00:23:14
+00:27:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii