Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:32
-00:35:17
+00:30:36
6927 5678
69 / 105
-00:17:12
+00:27:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii